Kloge ord… i hvert fald det allerførste spadestik

Så fik jeg skrevet noget. Jeg ved endnu forholdsvis lidt om området, men så er det jo helt oplagt at bruge denne semester på at arbejde med det i forhold til mine 2 fag på ITU, og meget muligt også miniprojektet – for ikke at tale om det rigtige speciale. Her er det en fordel at jeg sidder på ITU og på the Hub og måske kan Center for Socialøkonomi bruges, for det hele kombinerer mange ting, megen viden og mange mennesker. Denne her tekststump er næsten blottet for knudrede, akademiske formuleringer, men mon ikke det er noget, der kommer hen af vejen, når der bliver mere styr på teori og metode:

Problemfelt:
Vi befinder os på grænsen af en ny tid, hvor gamle økonomisystemer og forretningsmodeller fra industrisamfundet ikke længere virker. Udviklingen på nettet minder i nogen grad om de ændringer, der skete for verden omkring 1900, hvor nye innovationer ændrede vores måde at leve og lave forretning på. Internettet har skabt samme forandring. Man kan se forandringen mange steder på nettet, både i forretningsmodeller, i nye måder at samtale på og i nye formater. Vores udfordring er, at vi skal finde ud af og definere hvilke konkurrenceparametre vi i Danmark kan byde på, specielt set i lyset af at der er supernationer på vej, der er os overlegne i antal og i arbejdskraft. Vores force i Danmark er viden og velfærd. Dette speciale fokuserer på forandringen i forretningsmodeller og hvordan man via innovative og bæredygtige tankegange kan skabe nye E-forretningsmodeller set ud fra et socialøkonomisk perspektiv. Det er værd at bemærke, at socialøkonomi ikke skal forveksles med CSR – social enterprise (det engelske/amerikanske udtryk) er mere ‘doing charity by doing trade’, end ‘doing charity while doing trade’.

Problemformulering:
Kendetegnende for socialøkonomiske virksomheder er, at de løser samfundsproblemer sideløbende med at de skal køre på markedsvilkår. For mange af virksomhederne halter det med at skabe økonomisk bæredygtige forretninger og forretningsmodeller; kan man bruge nye teknologier og E-business som et middel til målet? Hvordan kan E-business og socialøkonomi forstås i samspil? Hvordan kombineres den private sektor og den offentlige – og alt det i mellem? Kan man via E-business løsninger skabe sociale løsninger, der har kommerciel værdi? Er der forskel mellem Danmark/Europa og lande som fx. USA? Hvad med juridiske forhold? Kan vi lære noget af andre lande?

Metodologi:
Noget med dataindsamling i form af interviews og case studies af udvalgte danske og udenlandske virksomheder, der beskæftiger sig med socialøkonomi/social enterprise.

3 tanker om “Kloge ord… i hvert fald det allerførste spadestik”

  1. Jeg synes du er fint på vej Mette og kan godt lide det komparative i problemformuleringen, måske fordi jeg selv er i USA pt. og sagtens kan få øje på en masse forskelle der kunne være friske at få belyst.

    I det hele taget skal du “blot” have skåret det lidt mere stramt til. Problemformuleringen er for omfattende formulere . Kan den koges ned og i et par enkelte skarpe veninder søge det samme, evt. deles op i 1-2 problemfelter ?

    hvis du gør det, så skal jeg gerne hjælpe med det akademiske rent skrivemæssigt hvis det er – for du er som sagt ret godt på vej 🙂

    klem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *